חישוב אחוזים

מחשבון אחוזים לחישוב ומציאת האחוז והשלם… . איך מחשבים אחוזים. שימוש מהנה ומועיל

כמה שווים % מתוך ?

כמה זה מתוך באחוזים?

אם = %, כמה זה 100%?

jhauc tjuzho