מחשבון הריון – חישוב הריון

תאריך ווסת אחרון:
(דוגמא: 23/03/2010)
אורך מחזור ממוצע
(22-45)
תאריך לידה משוער:
גיל ההריון בשבועות:

מחשבון חישוב הריון עם מידע נוסף על מצב העובר ועוד – כאן

מחשבון הריון פשוט לשימוש, למצוא את גיל העובר ואת גיל ההריון בשבועות. המחשבון נותן את המידע על גיל ההריון בשבועות וימים.

njacui vrhui