מחשבון מט"ח

לפניכם מחשבון מט"ח להמרת שקל-דולר-יורו. המחשבון מכוון לשער היציג האחרון.

מחשבון להמרת מטבעות מטח נוספים' מעודכן בתנודות האחרונות בשוק המט"ח.


מחשבון המרת מט"ח שקל דולר יורו/אירו ליש"ט יין ומטבעות נוספים הקיימים בשוק המט"ח
כלים נוספים עבור מטח. המרת מטח 100 שקלים בדולרים ומחשבון שערי מט"ח נוספים

njacui ny"j