חישוב אחוזים

מחשבון אחוזים לחישוב ומציאת האחוז והשלם… שימוש מהנה ומועיל


jhauc tjuzho