תאריך ווסת אחרון:
(דוגמא: 23/03/2010)
אורך מחזור ממוצע
(22-45)
תאריך לידה משוער:
גיל ההריון בשבועות: