בעמוד זה תמצאו מחשבונים לחישוב ריבית על משכנתא או הלוואה.
שימוש מהנה ומועיל.מחשבון המשכנתא הוא עבור קבלת אינדיקציה כללית בלבד, ואינו מכיל את שינויי המדד ושינויים נוספים המשפיעים על ההלוואה.

njacui nafb,t