מחשבון ריבית - להלוואות
ריבית על מלא הסכום, לכל תקופת ההלוואה.
הלוואה ריבית תשלומים

*הריבית במחשבון זה חושבה על מלא הסכום לכל תקופת ההלוואה

מחשבון ריבית - החזר חודשי קבוע על חשבון הקרן, ריבית משתנה.
בכל חודש יורד סכום קבוע מהקרן, והריבית משתנה בהתאם לסכום שנותר מההלוואה.
הלוואה ריבית תשלומים


מחשבון ריבית - החזר חודשי שווה
סכום ההחזר החודשי שווה, חלק מהסכום יורד מהקרן וחלק מהריבית בהתאמה.
הלוואה ריבית תשלומים