מחשבון ריבית | הלוואה | משכנתא

מחשבון ריבית - להלוואות
ריבית על מלא הסכום, לכל תקופת ההלוואה.
הלוואה ריבית תשלומים

*הריבית במחשבון זה חושבה על מלא הסכום לכל תקופת ההלוואה

מחשבון ריבית - החזר חודשי קבוע על חשבון הקרן, ריבית משתנה.
בכל חודש יורד סכום קבוע מהקרן, והריבית משתנה בהתאם לסכום שנותר מההלוואה.
הלוואה ריבית תשלומים


מחשבון ריבית - החזר חודשי שווה
סכום ההחזר החודשי שווה, חלק מהסכום יורד מהקרן וחלק מהריבית בהתאמה.
הלוואה ריבית תשלומים

מחשבון הריבית וההלוואה הוא עבור קבלת אינדיקציה כללית בלבד, ואינו מכיל את שינויי המדד ושינויים נוספים המשפיעים על ההלוואה.

כל הזכויות שמורות © info@calculadora.me